25 Stort over hen Uw gramschap uit; en de hittigheid Uws toorns grijpe hen aan.