24 Laat hun ogen duister worden, dat zij niet zien; en doe hun lenden gedurig waggelen.