34 Want de HEERE hoort de nooddruftigen, en Hij veracht Zijn gevangenen niet.