Psalmen 69:34

34 Want de HEERE hoort de nooddruftigen, en Hij veracht Zijn gevangenen niet.
Do Not Sell My Info (CA only)