35 Dat Hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeen, en al wat daarin wriemelt.