6 O God! Gij weet van mijn dwaasheid, en mijn schulden zijn voor U niet verborgen.