12 God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.