1 Op U, o HEERE! betrouw ik; laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.