11 Zeggende: God heeft hem verlaten; jaagt na, en grijpt hem, want er is geen verlosser.