21 Gij zult mijn grootheid vermeerderen, en mij rondom vertroosten.