2 Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.