3 De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.