6 Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.