8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.