1 Een psalm van Asaf. Immers is God Israel goed, dengenen, die rein van harte zijn.