20 De gebeden van David, den zoon van Isai, hebbende een einde.