6 Daarom omringt hen de hovaardij als een keten; het geweld bedekt hen als een gewaad.