7 Hun ogen puilen uit van vet; zij gaan de inbeeldingen des harten te boven.