12 Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde.