15 Gij hebt een fontein en beek gekliefd; Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd.