17 Gij hebt al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd.