2 Wij loven U, o God; wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen.