3 Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten.