5 Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen.