11 Daarna zeide ik: Dit krenkt mij; maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert.