13 En zal al Uw werken betrachten, en van Uw daden spreken.