16 Gij hebt Uw volk door Uw arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. Sela.