17 De wateren zagen U, o God! de wateren zagen U, zij beefden; ook waren de afgronden beroerd.