48 Ook gaf Hij hun vee den hagel over, en hun beesten aan de vurige kolen.