46 En Hij gaf hun gewas den kruidworm, en hun arbeid den sprinkhaan.