59 God hoorde het en werd verbolgen, en versmaadde Israel zeer.