3 Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten; en er was niemand, die hen begroef.