4 Wij zijn onzen naburen een smaadheid geworden; een spot en schimp dien, die rondom ons zijn.