7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet;