8 Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.