4 Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.