3 Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.