7 Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.