8 Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.