3 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.