1 Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach.