6 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.