8 Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion.