7 Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde?