8 Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil.