3 Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U den gansen dag.