4 Verheug de ziel Uws knechts; want tot U, HEERE! verhef ik mijn ziel.