3 Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods! Sela.