2 De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.