7 Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.