22 Met welken Mijn hand vast blijven zal; ook zal hem Mijn arm versterken.